De wethouder Heidaschool heeft oog voor uw kind

De Wethouder A. Heidaschool ligt buiten de bebouwde kom in het prachtige natuurgebied 'De Rottige Meente'. Het is een regioschool, de kinderen komen uit de verschillende omringende dorpen.  Onze populatie kinderen bestaat uit 'buiten' kinderen. Ze staan dicht bij de natuur en zijn energiek. De kinderen hebben op en buiten school veel ruimte. Mede daardoor is de sfeer bijzonder goed. Ongedwongen, niet veel poespas, doe maar gewoon en iedereen doet er toe. De school beschikt over een professioneel team. Het team heeft altijd de oren en ogen open en dit stelt school in staat om het kind te bieden wat het nodig heeft.

De Wethouder A. Heidaschool, gewoon bijzonder goed!!!

Fusie
Momenteel zit obs Weth. A. Heidaschool in een fusieproces: we hopen in augustus 2014 te fuseren met cbs De Baggelaar, één van de gebruikers van ons gebouw MFA De 3 Turven. De nieuwe school zal een openbare school zijn onder de vlag van Comperio, openbaar basisonderwijs in de Stellingwerven. Er is een werkgroep Identiteit samengesteld met ouders en teamleden van beide scholen. Deze werkgroep verdiept zich o.a. in de betekenis van levensbeschouwelijk onderwijs in de openbare school. Een bijzonder boeiend proces, waarin beide scholen een opvallende eensgezindheid tonen! U kunt dit proces volgen op Facebook DEDRIETURVEN.